Lilla VILTHUSET VILTREHABILITERING  
Wildlife - Intensive Care & Rehab

Stockholms län

 Välkommen! 

      

                                                                 

 


 

                               

            


Har du hittat ett skadat vilt
djur-, djurunge,
fågel-, fågelunge...


Ring / sms:
076-200 43 63

E-mail:
wildcare@lillavilthuset.se

Stöd gärna Lilla Vilthuset och dess arbete med de vilda djuren -
genom att skänka en gåva
via Swish:  076 200 43 63
      (Lilla Vilthusets konto - Roslagens Sparbank)     


Lilla Vilthuset Viltrehabilitering, Wildlife - Intensive Care & Rehab
tar emot skadade/sjuka vilda djur- och djurungar för intensivvård, rehabilitering - samt frisläpp åter till naturen. 

Rehabilitering av djuren sker i tyst och lugn naturlig skogsmiljö - för optimal återgång till det vilda.

           

Jag är utbildad inom KFV- Katastrofhjälp Fåglar & Vilt 2009 - samt har påbyggd kunskap inom varje specifik djurart och arbetar utifrån de bestämmelser och djurskyddslagar som gäller i Sverige.

Jag har tillstånd av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket att rehabilitera skadade vilda djur och fåglar.
Jag tar emot följande arter:

Hare, Igelkott, Ekorre, Tornseglare, Ugglor, Duvor, Hackspettsarter och mindre fåglar.

Intensivvård och rehabilitering sker i noga planerade faser så att djuren inte ska präglas på människa, utan behålla sitt vilda beteende för att snabbt kunna anspassa sig tillbaka till naturen efter frisläpp. Detta innebär noggrannhet och respektfull hantering för den specifika arten.

Upptagningsområdet är hela Stockholms län, men även från hela Sverige.

Jag journalför samtliga vilda djur och fåglar som kommer in för vård och samverkar med djursjukhus och veterinärkliniker i Stockholms län.

Lilla Vilthuset Viltrehabilitering Wildlife - Intensive Care & Rehab -  är en helt ideell verksamhet - vars syfte är att hjälpa skadade och föräldralösa djur/fåglar att tillfriskna tillfullo, för att efter rehabilitering återföras till naturen.
De djur/fåglar som inte når ett sådant tillfrisknande - får lugnt och stilla somna in med veterinärens hjälp.

        

JAG SAMARBETAR MED:

-  Svenska Djurambulansen
-  Djurambulansen Stockholm
-  SVR, Stockholms Vildfågel Rehab
-  Nordens Viltrehabilitering

JAG SAMVERKAR MED:

-  Djursjukhus och veterinärkliniker
    i Stockholms län och övriga Sverige

-  Polis
-  Djurpolis
-  Artskyddsgruppen,
    Polismyndigheten / NOA
-  Stockholms Trafik / Vilt
-  Viltvårdare i Stockholms län och 
    övriga Sverige

-  Räddningstjänst
-  Sjöräddning 

-  Viltrehabiliterare i Sverige och
    utomlands

 

DJURSJUKHUS & VETERINÄRKLINIKER

-  Evidensia Djurkliniken 
   Roslagstull, Stockholm
-  Evidensia Södra Djursjukhuset,
   Stockholm
-  Evidensia Djurkliniken, Arninge
-  Evidensia Specialistdjursjukhuset
    Strömsholm

    

Jag har ett samarbete med följande veterinärer:

*  Evidensia Djurkliniken Roslagstull,
    Stockholm
*  Kvisthamra Veterinärklinik, N-e
*  Djurkliniken Norrtälje, N-e  
    (i dess nya regi).
Som viltrehabiliterare anser jag det viktigt att ha en god samverkan med professionella veterinärer, som innehar  kunskap om just vilda djur - vilket  innebär minsta möjliga stress för djuren i hanterandet.